Wholesale

Enivest har fått midlar gjennom offentleg støtte til utbygging av enkelte fiberfelt i Sogn og Fjordane. I den samanheng kan vi tilby wholesaleprodukt som gir tilgang til vårt fibernett i dei felta som er bygd med offentleg støtte.