Fiber på Sandvik i Høyanger

Enivest held på å bygge eit nytt TV- og breibandsnett basert på fiberteknologi. Under finn du informasjon om framdrift i utbyggingsprosjektet.

Klikk her for meir fiberinfo

Viktig informasjon

På denne sida vil vi framover informere om fiberutbygging på Sandvik.

Enivest gleder seg over at du vil vere kunde hos oss. Det er kjekt at du vil vere med oss i utbygging av eit framtidsretta fibernett. Saman utviklar vi samfunnet vårt.

Hovud- og graveentreprenør: GS-Maskin AS
Prosjektleiar: Helge Sandvik , tlf. 95 21 95 29 / helge@gs-maskin.no
Kundeinstallasjon: BKK Enotek AS
Oppstart av arbeid i feltet: 27.05.2021
Oppstart kundeinstallasjon: Informasjon kjem

Kontaktperson er Terje Pettersen i GS-Maskin, tlf. 90 92 33 37 (kl. 08:00 - 16:00) / kunde@gs-maskin.no. Ta kontakt med han om du har spørsmål vedkommande graving av grøft for levering av fiber til heimen din.

Status pr. 11.10.2021

GS-Maskin er ferdige med gravearbeidet. Vi kjem tilbake med oppdatert informasjon om tid for oppkopling, når vi har mottatt framdriftsplan frå entreprenør.

Status per 04.06.21

Vi har inngått avtale med GS-Maskin. Dei blir hovud- og graveentreprenør for området, medan BKK Enotek AS skal utføre kundeinstallasjonane. Arbeid med tilrettelegging for oppstart av prosjektet er dermed starta, og søknader vedkommane løyver inngår i dette arbeidet. Feltet er eit grave-prosjekt, og dette arbeidet er også i gang. Planen er å starte med kundeinstallasjonane like etter sommarferien.