Prisjustering privatmarknad - Frå 01.01.2023 Under finn du informasjon om prisjustering på alle internett teknologiane til privatmarknaden.

Vi opplever generell prisvekst i samfunnet både i Norge og internasjonalt, og inflasjonen her til lands held seg på eit høgt nivå. Spesielt så merkar vi prisauken på straum, mat og drivstoff, men også på råvarer og tenester. Dette må vi tilpasse oss, og justerer derfor prisane frå nyttår. Vi skal framleis bygge ut fiber mellom fjordar og fjell og gi gode tenester til kundane våre. Konkurrentanalyse viser at vi er ein av dei rimelegaste operatørane i marknaden.

Har du bindingstid på abonnementet, vil ny pris gjelde frå den dato bindingstida går ut - finn ditt produkt under.

Internett

ProduktGammal pris per mnd.*Ny pris per mnd. frå 01.01.23*
Prisauke per mnd.
Duo 400 Kr 1 198 Kr 1 258 Kr 60
Duo 600+ Kr 1497 Kr 1577 Kr 80
Fiber 100/100 Kr 590 Kr 640 Kr 50
Fiber 200/200 Kr 690 Kr 740 Kr 50
Fiber 400/400 Kr 770 Kr 830 Kr 60
Fiber 600/600 Kr 1020 Kr 1100 Kr 80
Fritid 25 Kr 400 Kr 430 Kr 30
Fritid 50 Kr 460 Kr 490 Kr 30
Fritid 100 Kr 560 Kr 590 Kr 30
Trådlaus 10/10 Kr 529 Kr 570 Kr 41
Trådlaus 20/20 Kr 579 Kr 630 Kr 51
Trådlaus 30/30 Kr 629 Kr 680 Kr 51

Internett - ikkje lenger i sal**

ProduktGammal pris per mnd.*Ny pris per mnd. frå 01.01.23*
Prisauke per mnd.
Fiber 50/50 Kr 540 Kr 590 Kr 50
Fiber 150/150 Kr 620 Kr 670 Kr 50
Fiber 300/300 Kr 720 Kr 780 Kr 60
Fiber 500/500 Kr 1020 Kr 1100 Kr 80
Trådlaus 3/0,5 Kr 429 Kr 470 Kr 41
Trådlaus 3/3 Kr 529 Kr 570 Kr 41
ADSL 5 Kr 429 Kr 469 Kr 40
ADSL 10 Kr 449 Kr 489 Kr 40
ADSL 20 Kr 499 Kr 539 Kr 40
ADSL 30 Kr 549 Kr 594 Kr 45
ADSL 50 Kr 649 Kr 694 Kr 45
Linjeleige Kr 148 Kr 159 Kr 11

*Basis-ruter kr 39,- per månad kjem i tillegg.
**Eksisterande kundar vil behalde produkt med status "ikkje lenger i sal", inntil vidare.

Takk for at du er kunde hos oss – vi er her for deg!
Lurer du på noko, ikkje nøl med å ta kontakt.