Kort fortalt om personvern på enivest.no

Enivest har som mål å behandle personopplysningar med respekt og forsiktigheit, og ønsker derfor å informere om korleis vi bruker persondata. Vår nettside nyttar informasjonskapslar (cookies). Ved å bruke nettsida, samtykker du at vi kan sette informasjonskapslar i din nettlesar. Dette er standard teknologi – vi lagrar ikkje informasjon som kan identifisere deg personleg.

Kva er informasjonskapslar/cookies?

For å kunne forbetre nettsida ved å analysere bruksmønster, blir informasjon henta ved hjelp av informasjonskapslar. Dette er standard internett-teknologi som dei aller fleste nettstader nyttar. Hensikta er at vi skal lære meir om måten du brukar nettsida vår på, for på sikt å gi deg ei betre oppleving når du besøker sida på nytt. Informasjonskapselen blir lagt i din nettlesar sitt internminne og samlar loggfiler med opplysningar om for eksempel IP-adresser, nettlesar, operativsystem og bruk/navigasjon. Informasjonen blir lagra på våre servere eller hos tredjepart. Nyare nettlesarar som Chrome, Opera, Internet Explorer, Firefox og Safari aksepterer informasjonskapslar automatisk. Derfor må du aktivt velje å ikkje akseptere informasjonskapslar i innstillingane om du ikkje ønsker det. Merk at denne innstillinga kan føre til at mange nettstader ikkje fungerer optimalt.

Informasjonskapslar som blir brukt på enivest.no

  
Google Analytics informasjonskapslar som samlar informasjon om korleis besøkande bruker nettsida. Vi nyttar informasjonen for å lage rapportar og for å forbetre nettsida. Informasjonskapslane samlar berre anonym informasjon som tal besøkande, kvar dei kjem frå og kva sider dei besøker.

Kommentarar eller spørsmål?

Vi ønsker alltid å følge gjeldande regelverk for personvern. Ta gjerne kontakt med oss om du har ytterlegare spørsmål om kva informasjon som blir lagra, eller spørsmål om våre retningslinjer for personvern.