Vidarekopling

Om du ønskjer å vidarekople telefonen til eit anna telefonnummer må du ta kontakt med kundeservice.