Ustabilt nett - Premium WiFi

Mange variablar spelar inn når nettet er ustabilt. Følg punka under, før du melder feil til oss.

  • Pass på at det trådlause nettet på ruteren er skrudd av.
  • Skru av og på utstyret. Skru først av og på ruteren og vent i fem minutt før du skrur av og på alle AirTies-boksane.
  • Sørg for at AirTies-boksane ikkje er kopla til ein stikk som er kopla til dimmar, lys/bevegelses-sensor eller liknade.