Ustabilt nett - Premium WiFi

Mange variablar spelar inn når nettet er ustabilt. Følg punka under, før du melder feil til oss.