Undertekstar

Undertekstar for direkte -TV, straumetenester og filmleige

Undertekstar for direkte-TV

1. Trykk på "OK" medan du ser på direkte-TV, då skal du få opp eit val om teksting for høyrselshemma

2. Vi anbefaler at du vel Norsk(SDH)

Undertekstar for straumetenester og filmleige

1. Trykk på "hjem-knappen", den ser ut som eit lite hus

2. Gå til "Innstillinger", menypunktet ser ut som eit tannhjul

3. Gå til "Tilgjengelighet" og så "Teksting"

4. Vel språk og den fargen du vil ha - ofte er gul skrift på svart eller blå bakgrunn godt synleg

*Det er ikkje mogleg å få teksting på start forfra, opptak eller tidsforskyva program