Treigt nett

Mange variablar spelar inn når nettet går treigt. Følg gjerne feilsøkingstrinna under, før du melder feil til oss.

  • Prøv først å skru av og på ruteren.
  • Er du kopla til trådlaust til ruteren bør du prøve å gå nærmare, for å sjå om nettet verkar betre. Er det ingen forskjell, kan du prøve å kople til via kabel.
  • Går nettet treigt via kabel, bør du prøve å byte nettverksport i ruteren og byte nettverkskabel.
  • Er det framleis treigt, kontakt Kundeservice på 57009100.
  • Om du ønskjer å lære meir om kva som kan påverke hastigheita og korleis du optimaliserar ditt heimenettverk sjå her.