Tips for å forbetre ditt trådlause nett

Mange variablar spelar inn når nettet er ustabilt. Følg gjerne feilsøkingstrinna under, før du melder feil til oss.

  • Dersom du er kopla til modem med WiFi (Trådlaust nett), prøv først skru av og på modemet.
  • Gå nærmare modemet og sjå om signalet blir betre.
  • Prøv med ei anna eining og sjå om du opplever same problem.
  • Kople ein kabel mellom ein PC og port «A» eller «1» på modemet.
  • Prøv ein annan kabel om det er ustabilt.
  • Er det ustabilt etter kabelbyte, kontakt kundeservice på 57009100.

Har du ekstra store krav til WiFi?

Sjekk ut vårt produkt Premium WiFi her