Tilleggsprodukt og tenester

Her finn du prisar for tilleggsprodukt og -tenester du kan få. Denne lista er delt opp i xDLS og Fiber.

Prisar på Fiber

Tilleggsprodukt

Produkt Pris
Oppgradering til trådlaust modem (inkl. montør) 1500,-
Erstatning av modem/heimesentral 1495,-
Erstatning av dekodar TV box Mikro / Telia box 1000,-
Ny fjernkontroll til dekodar 450,-
Nytt straumadapter til dekodar 199,-
Ny HDMI kabel til dekodar 99,-

Tilleggstenestar, etablering og gebyr

Gjeldande vilkår kan du lese her, eller kan fåast ved førespurnad til Enivest. Enivest tek atterhald om trykkfeil og eventuelle endringar i pris og kanalutval i abonnementsperioden.

Teneste Etablering/Gebyr
Etablering av nytt abonnement på eksisterande fiber (1 års avtaletid) 995,-
Ny eigar overtek eksisterande fiber-abonnement (gjeld frå neste fakturaperiode) 995,- (1 års binding)
Flytting av abonnement til ny adresse der det er etablert fiber 995,- (1 års binding)
Brot på bindingstid etter utgått angrerett ved bestilling av Singel fiber (berre fiber): Bereknast ut frå gjenståande avtaletid 6828,-
Bomtur grunna at graving hos kunde ikkje er utført 995,-
Ikkje levert grunna manglande graving 8000,-
Brot på bindingstid etter utgått angrerett ved bestilling av pakke (Internett, TV og strøyming): Bereknast ut frå gjenståande avtaletid 9882,-
Brot på bindingstid etter utgått angrerett ved bestilling av TV og strøyming: Bereknast ut frå gjenståande avtaletid 5988,-
Gjenopning av sperra teneste 700,-
Papirgebyr for faktura per post 39,-
Byte av dekodarar Etablering/Geb

Prisar på ADSL/VDSL/Trådlaus

Etablering Pris
Etablering for Trådlaust breiband 3.000,- (inkl. montør) / 1.500,- (utan montør)
Etablering for Breibandstelefoni 499,-
Brot på bindingstid Pris
Abonnementskostnad av gjenståande bindingstid
Annulering av bestilling før levering 1500,-
Ekstrakostnad/gebyr Pris
Nytt modem 1495,-
Linjeleige for DSL-linjer utan fasttelefon 138,- pr. mnd.
Nedgradering av produkt/abonnemenet 295,-
Flytting av abonnement til ny adresse 995,-
Diverse Pris
Nytt xDSL-modem ved erstatning 995,-
Gjenopning av sperra teneste 700,-
Samtalekostnad Breibandstelefoni Enkel Sjå PDF
Samtalekostnad Breibandstelefoni Ekstra Sjå PDF
Fakturagebyr for månadsfaktura 0,-
Fakturagebyr Avtalegiro og e-postfaktura 0,-
Papirgebyr for faktura sendt per post 39,-
Bomtur ved leveranse 625,-

Prisar på Breibandshjelpa

Produkt Pris
Tilkopling til nett (Inkluderer hjelp til oppkopling av PC/nettbrett/mobil til internett, samt hjelp til oppsett av e-postkonto. Kabling og oppsett av nytt nettverkspunkt inngår ikkje i produktet) 2100,-
Tilkopling av Telia (nkluderer å kople til ein TV-dekodar frå Telia) 2100,-
Kabla nettverkspunkt (Inkluderer oppsett av eit nytt nettverkspunkt. 15 m kabel er inkludert) 1590,-

Prisar på Premium WiFi - Zyxel mesh med WiFi 6

Ditt internett produkt Månadspris Etablering*
For abonnentar med DSL, Radio og Fiber 100/100 og 200/200 39,- pr. boks kr 499 (uavhengig av tal boksar)
For abonnentar med Fiber 400/400 og 600/600 39,- pr. boks kr 0,-
*Månadspris på ditt internettabonnement kjem i tillegg
Diverse Pris
Brot på binding 549,-
Gebyr for ikkje tilbakelevert boksar (bustad-pakken) 995,-
Gebyr for ikkje tilbakelevert boks (tilleggsboks) 995,-
Skade på tilbakelevert utstyr 995,-