Tilleggsprodukt og tenester

Her finn du prisar for tilleggsprodukt og -tenester du kan få. Denne lista er delt opp i xDLS og Fiber.

Prisar på Fiber

Tilleggsprodukt

ProduktPris
Oppgradering til trådlaust modem (inkl. montør)1500,-
Erstatning av modem/heimesentral1495,-
Erstatning av dekodar HD IP2000,-
Erstatning av dekodar HD IP PVR3000,-
Erstatning av dekodar HD Mikro1000,-
Erstatning av dekodar Get Box II3000,-
Veggfeste GET-dekodar100,-
Fibersnor60,-
Ny fjernkontroll til dekodar450,-
Nytt straumadapter til dekodar199,-
Ny HDMI kabel til dekodar99,-

Tilleggstenestar, etablering og gebyr

Gjeldande vilkår kan du lese her, eller kan fåast ved førespurnad til Enivest. Enivest tek atterhald om trykkfeil og eventuelle endringar i pris og kanalutval i abonnementsperioden.

Teneste

Etablering/Gebyr

Etablering av nytt abonnement på eksisterande fiber (1 års avtaletid)

995,-

Ny eigar overtek eksisterande fiber-abonnement (gjeld frå neste fakturaperiode)

995,- (1 års binding)

Flytting av abonnement til ny adresse der det er etablert fiber

995,- (1 års binding)

Nedgradering av internett eller telefoniabonnement

295,-

Frakt ved utsending av kundeutstyr

79,-

Konfigurasjon på modem/kundeeining

295,-

Annullering av fiberbestilling etter utløp av angrerett

2000,-

Bomtur grunna at graving hjå kunde ikkje er utført

995,-

Ikkje levert grunna manglande graving

8000,-

Brot på bindingstid etter at fiber er levert/dato for utbygging er fastsatt. Bereknast ut frå gjenståande avtaletid

Meir enn 6 månadar igjen:4000,- Mindre enn 6 månadar igjen:2000,-

Oppseiing av TV-bestilling etter utløp av angrerett (før levert)

490,-

Brot på bindingstid etter at digital-TV er levert. Bereknast ut frå gjenståande avtaletid

Meir enn 6 månadar igjen:1000,- Mindre enn 6 månadar igjen:500,-

Gjenopning av sperra teneste

700,-

Papirgebyr for faktura per post

39,-

Brot på binding på ei av tenestene i pakkeløysing

Etableringar som kunde har fått kostnadsfritt vil etterfakturerast.

Brot på binding Mobilt Breiband

995,-


 

 

Teneste

Etablering/Gebyr

Etablering av nytt abonnement på eksisterande fiber (1 års avtaletid)

995,-

Ny eigar overtek eksisterande fiber-abonnement (gjeld frå neste fakturaperiode)

995,- (1 års binding)

Flytting av abonnement til ny adresse der det er etablert fiber

995,- (1 års binding)

Nedgradering av internett eller telefoniabonnement

295,-

Frakt ved utsending av kundeutstyr

79,-

Konfigurasjon på modem/kundeeining

295,-

Annullering av fiberbestilling etter utløp av angrerett

2000,-

Bomtur grunna at graving hjå kunde ikkje er utført

995,-

Ikkje levert grunna manglande graving

8000,-

Brot på bindingstid etter at fiber er levert/dato for utbygging er fastsatt. Bereknast ut frå gjenståande avtaletid

Meir enn 6 månadar igjen:4000,- Mindre enn 6 månadar igjen:2000,-

Oppseiing av TV-bestilling etter utløp av angrerett (før levert)

490,-

Brot på bindingstid etter at digital-TV er levert. Bereknast ut frå gjenståande avtaletid

Meir enn 6 månadar igjen:1000,- Mindre enn 6 månadar igjen:500,-

Gjenopning av sperra teneste

700,-

Papirgebyr for faktura per post

39,-

Brot på binding på ei av tenestene i pakkeløysing

Etableringar som kunde har fått kostnadsfritt vil etterfakturerast.

Brot på binding Mobilt Breiband

995,- 

Byte av dekodarar

Etablering/Gebyr

Bytte av dekodar frå HD IP til Get Box Mikro

499,-

Bytte av dekodar frå HD IP til Get Box II

299,-

Byte av dekodar frå HD IP PVR til Get Box II

499,-

Byte av dekodar frå Get Box II til Get Box Mikro

499,-

Byte av dekodar frå Get Box Mikro til Get Box II

299,-

Byte av dekodar frå HD IP PVR til Get Box Mikro

499,-

 

Prisar på ADSL/VDSL/Trådlaus

Etablering1 år bindingstidIngen bindingstid
«Gjer det sjølv»-etablering for ADSL/VDSL0,-995,-
Etablering med interninstallasjon995,-1.990,-
Etablering for Trådlaust breiband1.500,-3.000,-
Etablering for Breibandstelefoni499,-499,-
Brot på bindingstid
Pris
9-12 mnd igjen av bindingstid
2500,-
6-9 mnd igjen av bindingstid
1875,-
3-6 mnd igjen av bindingstid
1250,-
Under 3 mnd igjen av bindingstid 
625,-
Annullering av bestilling før levering1500,-
Ekstrakostnad/gebyrPris
Eigenandel modem429,-
Oppgradering til nytt modem995,-
Frakt ved utsending av kundeutstyr79,-
Klargjering av linje for kundar utan fasttelefon650,-
Linjeleige for DSL-linjer utan fasttelefon88,- pr. mnd.
Startpakke trådlaust breiband1500,-
Nedgradering av produkt/abonnemenet295,-
Flytting av abonnement til ny adresse995,-
Konvertering frå ADSL til RADIO1500,-
DiversePris
Nytt xDSL-modem ved erstatning995,-
Erstatning av breibandstelefonimodem995,-
Konfigurasjon på modem/kundeeining295,-
Feilretting som skuldast intern feil hjå kunde790,- pr. time
Feilretting grunna interne feil hjå kunde jf. privat vilkår xDSL §5/§102.075,-
Gjenopning av sperra teneste700,-
Samtalekostnad Breibandstelefoni EnkelSjå PDF
Samtalekostnad Breibandstelefoni EkstraSjå PDF
Fakturagebyr for månadsfaktura0,-
Fakturagebyr Avtalegiro og e-postfaktura0,-
Papirgebyr for faktura sendt per post 39,-
Bomtur ved leveranse625,-
Ekspressleveranse xDSL innan 5 verkedagar (bestilt før kl 12:00)5.500,-
Ekspressleveranse xDSL innan 10 verkedagar (bestilt før kl 12:00)3.125,-
Ekspressleveranse Trådlaust breiband innan 5-10 verkedagar (bestilt før kl 12:00 og atterhald om kapasitet5.500,-

Prisar på Premium WiFi

Pris på bustad-pakkenMånadsprisEtablering*
For abonnentar med DSL, Radio og Fiber 50/5049,-kr 899,- (rettl. 1399,-)
For abonnentar med Fiber 150/15049,-kr 495,- (rettl. 1399,-)
For abonnentar med Fiber 300/300 og 500/50049,-kr 0,-
*Månadspris på ditt internettabonnement kjem i tillegg 

DiversePris
Ekstra boks995,-
Brot på binding549,-
Gebyr for ikkje tilbakelevert boksar (bustad-pakken)995,-
Gebyr for ikkje tilbakelevert boks (tilleggsboks)995,-
Skade på tilbakelevert utstyr995,-
Monteringsbrakett pr. stk99,-
Monteringsbrakett 3 stk
199,-