Tilleggsprodukt og tenester

Her finn du prisar for tilleggsprodukt og -tenester du kan få.

Gjeldande vilkår kan du lese her, eller kan fåast ved førespurnad til Enivest. Enivest tek atterhald om trykkfeil og eventuelle endringar i pris og kanalutval i abonnementsperioden.

Generelle prisar - gjeld alle produkt

Produkt Pris
Ny ruter 1495,-
HDMI kabel 99,-
Switch 5 portar399,-
Switch 8 portar499,-
Nettverkskabel (2, 5, 10, 20 m) Frå 10,- til 110,-
Gjenopning av sperra teneste 700,-
Papirgebyr for faktura per post 39,-
Porto for post utsending Tilkjem
Brot på bindingstid etter leveranse (resterande månadskostn. i avtaleperioden + evt. etableringskostn.) Tilkjem

Fiber/TV

Produkt Pris
Erstatning av TV dekodar (Telia box) 1000,-
Ny fjernkontroll til TV-dekodar 299,-
Nytt abonnement på eksisterande fiber (1 års binding) 995,-
Brot på bindingstid etter utgått angrerett før leveranse 4500,-
Brot på bindingstid etter utgått angrerett i område under prosjektutbygging 9000,-
Ikkje levert grunna manglande graving 8000,-

DSL/Trådlaus/Breibandstelefoni

Produkt Pris
Etablering for Trådlaust breiband (inkl. montør) 3000,-
Etablering for Trådlaust breiband (utan montør) 1500,-
Etablering for Breibandstelefoni 499,-
Linjeleige for DSL-linjer utan fasttelefon per mnd. 138,-
Samtalekostnad Breibandstelefoni Enkel Sjå PDF
Samtalekostnad Breibandstelefoni Extra Sjå PDF

Premium WiFi

Produkt Pris
Gebyr for ikkje tibakelevert boks (pris per boks) 995,-