Plassering av modem

Kvar ein plasserar modemet sitt i heimen kan ha mykje å sei for kvaliteten på det trådlause nettverket. Sjå videoen nedanfor for råd om korleis du bør plassere modemet ditt!