Har ikkje nett - Premium WiFi

Mange variablar spelar inn når ein ikkje har nett. Følg punkta under, før du melder feil til oss.

  • Pass på at det trådlause nettet på modemet er skrudd av.
  • Skru av og på utstyret. Skru først av og på modemet og vent i fem minutt før du skrur av og på alle AirTies-boksane.