Har ikkje nett

Mange variablar kan føre til at du ikkje har nett. Følg gjerne feilsøkingstrinna under dersom du har utfall på nettet ditt!

  • Sjekk at det lyser på internett-lampa på ruteren. Dersom den ikkje lyser, prøv å starte ruteren på nytt og vent til den kjem på att.
  • Sjå om WIFI-lampa på ruteren lyser. Dersom den ikkje lyser trykker du inn WIFI-knappen til den begynner å lyse.
  • Sjekk at det trådlause er påskrudd på eininga du brukar.
  • Kople i ein kabel mellom ruteren og PCen.
  • Sjekk at det lyser på porten i ruteren der PCen er kopla til og i nettverkskortet på PCen. Om det ikkje lyser må du prøve med ein annan kabel.
  • Sjekk at kabelen mellom linja inn og ruteren står i rett port. Om du har Fiber eller Radio, skal kabelen stå i "WAN". Har du DSL skal kabelen stå i "DSL".
  • Får du framleis ikkje nett, kontakt kundeservice på 57009100.