Forsinkelse i lyd eller bilde

Det kan være fleire grunner til at du opplever forseinkingar i lyden eller bildet på TV. Følg gjerne feilsøkingstrinna under, før du melder feil til oss.

  • Skru av og på dekodaren
  • Byt HDMI kabelen som går mellom TVen og dekodaren,
    • Dersom du har lydanlegg bør du byte HDMI kabel mellom TV og lydanlegget og lydanlegget og dekodaren.
  • Dersom lyden kjem før bilete, så kan du legge inn forseinking på lyden i innstillingane på dekodaren. Du finn forseinkinga under Innstillinger, Lyd og bilde og Lyd.
  • Om du framleis opplever problem, kontakt Kundeservice på 57009100.