Faktura ved endring av abonnement

Har du fått ein faktura, betaler du den som den er. Endringar av abonnement vil kome på neste faktura.

Om det har blitt gjort endringar på ditt abonnement kort tid før neste faktura vert sendt ut, kan du få ein faktura med gammalt produkt eller teneste. 

Då betaler du denne som vanleg, så vil endringa og eventuell kreditering kome på neste faktura.