Manuelt oppsett for e-post

Skal du legge inn Enivest e-postadressa di på ein e-postklient, lyt du gjere det manuelt.

Du lyt legge inn både inngåande og utgåande server, samt brukarnamn og passord for e-postadressa di. 

Inngåande server: imap.enivest.net
Tenarport: 143

Utgåande server: smtp.enivest.net
Tenarport: 587

Autentisering med brukarnamn og passord på både inngåande og utgåande server.