Dataspel

Nokre tenester stiller høgare krav til tilkoplinga enn andre tenester. Ta dei nødvendige grepa for å sikre stabil og rask tilkopling.

Tenester som krev høg kapasitet og lav responstid til spel eller nettverksdiskar anbefaler vi at du koplar til nett med kabel.

Alle som brukar nettet i bustaden deler på kapasiteten. Difor vil kapasitet variere etter kor mange som brukar nettet, og kor mykje kapasitet dei brukar. 

Dei som krev ei stabil tilkopling, vil merke at kapasiteten vert dårlegare når fleire brukar det trådlause nettet samstundes.