Dårleg bildekvalitet

Har du problem med bildekvalitet kan det vere fleire feil. Følg gjerne feilsøkingstrinna under, før du melder feil til oss.

  • Ta ut straumkabel av dekodaren og sett den inn att.
  • Sjekk alle kabler til dekodaren for synlege skadar eller dårleg kontakt.
  • Start modemet på nytt.
  • Om du framleis har problem med bilde, kontakt Kundeservice på 57009100.