Jobbe i Enivest

Vi tel i dag 50 årsverk fordelt på hovudkontor i Førde og avdelingskontor på Sandane. Målt etter tal kundar og omsetning er Enivest ei av dei største IKT verksemdene i Sogn og Fjordane. Enivest er i sterk positiv utvikling med aukande kundevekst og arbeidsmengde. Vi er stadig på jakt etter framoverlente personar som ønskjer å utvikle seg sjølv og verksemda vidare.

Ledige stillingar

Har du interesse av å jobbe hos oss, kan du sende ein generell søknad eller søke direkte på ei av våre ledige stillingar.

Generell søknad

Enivest er stadig på utkikk etter personar som kan vere med å styrke vår stab i samanheng med vår stadig aukande kundevekst og arbeidsmengde. Vi treng engasjerte tilsette med kompetanse, eksempelvis innan forretningsutvikling, sal og på kundesenter.

Er du interessert å jobbe i ei verksemd som er i kontinuerlig utvikling og som kan tilby spennande og varierte arbeidsoppgåver, send oss ein kortfatta søknad der du presenterer deg sjølv, dine kvalifikasjonar og interesseområder.

Send søknad med CV til:

Enivest AS
Att.: Monica Skilbrei
Pb. 123,
6801 Førde

evt. send per epost til: jobbsoknad@enivest.no

NB: Merk søknad med «GENERELL JOBBSØKNAD»