Jobbe i Enivest

Vi tel i dag 60 årsverk fordelt på hovudkontor i Førde og avdelingskontor på Sandane og Peak Space i Florø. Målt etter tal kundar og omsetning er Enivest ei av dei største IKT verksemdene i regionen vår. Enivest er i sterk positiv utvikling med aukande kundevekst og arbeidsmengde. Vi er stadig på jakt etter framoverlente personar som ønsker å utvikle seg sjølv og verksemda vidare.

Ledige stillingar

Har du interesse av å jobbe hos oss, kan du sende ein generell søknad eller søke direkte på ei av dei ledige stillingane våre.

Generell søknad

Enivest er stadig på utkikk etter personar som kan vere med å styrke staben vår i samanheng med den stadig aukande kundeveksten og arbeidsmengda. Vi treng engasjerte tilsette med kompetanse, eksempelvis innan forretningsutvikling, sal og på kundesenteret.

Er du interessert å jobbe i ei verksemd som er i kontinuerleg utvikling og som kan tilby spennande og varierte arbeidsoppgåver, send oss ein kortfatta søknad der du presenterer deg sjølv, kvalifikasjonane og interesseområda dine.

Send søknad med CV til:

Enivest AS
Att.: Monica Skilbrei
Pb. 123,
6801 Førde

evt. send per epost til: jobbsoknad@enivest.no

NB: Merk søknad med «GENERELL JOBBSØKNAD»