Superraskt fibernett eller heilt vanleg breiband?

Bestill internett med valfri hastigheit og spar kr 100,- pr. mnd. i 12 mnd. Etablering vil variere avhengig av teknologi.

Sjekk her kor raskt internett du kan få!

Breiband med valfri hastigheit - Spar kr 100,- pr. mnd. dei 12 første månader

Vi gir deg valfridom til å velje om du vil ha superraskt breiband over fiber eller annan teknologi. Forutsetninga er at teknologien er tilgjengeleg der du bur. Etablering vil variere. 

Kampanjen gjeld nye kundar og forutset 12 mnd. bindingstid.

Minste totalpris med 12 mnd. avtaletid: kr 2590,-.

Sjekk her kva teknologi du kan få på di adresse.

Fiber: 

 • Etablering kr 3990,- (veil 5990,-).
 • Etablering i bustader der fiber er installert frå før kr 995,-.
 • Tilbodet gjeld berre i ferdig utbygde felt.
 • Vi jobbar på spreng for å levere så fort vi kan. Stor ordrepågang kan påverke kapasitet i montørleddet. Akkurat no er leveringstid for etterbestilllingar 4-8 veker, men leveringstid vil kunne bli påverka av forhold også utanfor vår kontroll.
 • Vi tek forbehold om spesielle forhold ved framføring av fiber til din bustad som kan påverke etableringskostnad.

DSL:

 • Fri etablering (veil 995,-).
 • Eigenandel modem kr 214 (veil 429,-).
 • Dersom du ikkje har aktiv fasttelefon kjem det i tillegg ei linjeleige på kr 88,- per mnd.
 • Har du ikkje analog telefon i bustaden din frå før, kjem montørkostnad på kr 650,- i tillegg. Dette gjeld ikkje dersom du byter direkte til Enivest frå annan internettleverandør.
 • Leveringstid på DSL: Normalt 3-5 veker (grunna ferieavvikling i montørleddet må ein pårekne noko lenger leveringstid).

Trådlaust breiband: 

 • Etablering kr 3000,- inkl. montør

Premium WiFi - Spar kr 500,- i etablering

Ei framtidsretta løysing som kan tilfredsstille alle trådlause behov.

Meir informasjon om produkt og prisar finn du her.  

Hiv deg rundt – bytt til oss idag!