Bytt eigar

Det er alltid den som skal overta abonnementet som må melde dette inn til oss. Eigar av abonnementet kan ikkje overføre dette til nokon andre utan skriftleg stadfesting. Endringa vert normalt utført innan neste fakturaperiode. Dersom melding om eigarskifte kjem inn kort tid før neste faktura, kan det vere at du som eigar får faktura på abonnementet. Du kan kontakte kundeservice for å få stoppa denne. Den nye eigaren tek over modemet.

Adresse

Noverande eigar

Ny eigar

Byte av eigar kostar kr. 995,- og vil gjelde frå neste fakturaperiode.