Bedrift Løysingar tilpassa dykkar bedrift

Enivest tilbyr skreddersydde løysingar til di bedrift. Offentleg, privat, stor eller lita. Vi tilbyr gode, moderne og fleksible løysingar til alle og ein kvar. Lyst å bli med på lokal-laget?

Ta kontakt!

Nandor Helgheim

Adm. direktør / Salssjef BM

Ole Ingar Haaland

Salssjef strategiske kundar og utviding av dekningsområde

Sjur Gimmestad

Kunderådgjevar bedrift

Kåre Åmot

Kunderådgjevar bedrift

Daniel Notø

Kunderådgjevar bedrift

Lysrask internett til dykkar bedrift

Bedrifter er avhengig av rask og stabil internettforbindelse. Enivest veit kva du og di bedrift treng. Ta kontakt!

Internett

Med hastigheit heilt opp til 10Gbps kan vi tilby robust internettforbindelse til di bedrift.

  Andre tenester

  Med eit brett utval av tilleggstenester kan vi skreddersy den perfekte pakke til di bedrift. Etter dykkar behov!

  GET TV

  Stadig fleire bedrifter oppdagar kor viktig det er å ha ei god TV løysing – også på jobben. Hendingar i kvardagen påverkar forretninga og informasjon kan være kritisk for å agere i takt med markedet.

   Telefoni

   Lokal, nasjonal eller internasjonal telefonsamtale? Vår telefoniløysing tar høgde for det meste!

    Webhotell

    Stor lagringsplass for ditt heimesideområde som enkelt vert tilgjengeleg frå standardiserte protokoller.

     Domene

     Skap identiteten til di bedrift gjennom Enivest Domene. Det er lettare å hugse namn enn siffer.

      Kommunikasjonsløysingar til di bedrift

      Dagens kommunikasjon og informasjon er digital. Enivest har løysingar som er fleksible og sikrar datakommunikasjonen mellom dine kontor.

      Ethernet Punkt-til-Punkt

      Sikker og rask kommunikasjon mellom dine to avdelingskontor.

       IP-VPN

       Fleksibel, sikker og robust datakommunikasjon mellom alle dine avdelingskontor uavhengig av geografisk lokasjon.

        Ethernet Multipunkt

        Sikker, fleksibel og rask kommunikasjon mellom to eller fleire avdelingskontor der alt vert knytt saman til eit sentralt punkt.

         Ta kontakt

         Ikkje påkrevd